Bitumer Sp z o.o.

Bitumer wyróżnia się na tle innych firm także wysoką jakością, najnowszą technologią, profesjonalizmem oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie branży asfaltowej. Stale poszerza też swoją ofertę produktową. Na specjalne życzenie klienta, firma jest też gotowa do stworzenia wyjątkowego, według wytycznych klienta, produktu.

Jest to wyrób powstały na bazie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, weryfikowany przez niezależną jednostkę badawczą. W przypadku estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego muszą one zostać poddane utlenianiu w obecności katalizatora, najlepiej bimetalicznego. Zastosowanie jako upłynniacza asfaltu oleju lnianego lub estrów metylowych kwasów tłuszczowych tego oleju nie wymaga wstępnego utleniania, a jedynie zastosowania dodatku katalizatora utleniania. Lepiszcza gumowo-asfaltowe charakteryzują się wieloma dodatnimi cechami w porównaniu z lepiszczami standardowymi. Dodatek miału gumowego do asfaltu powoduje obniżenie temperatury mięknienia oraz korzystne rozszerzenie temperaturowego zakresu plastyczności do ponad 60°C i wzrost lepkości dynamicznej.
Bitumer Sp. z o. o. 

ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
tel: +48 793 707 350
bitumer@bitumer.pl
https://bitumer.pl