Zawieranie umów pożyczkowych

Bezpieczne transakcje cyfrowe 

Co raz więcej osób korzysta dzisiaj z tak zwanych chwilówek czyli pożyczek, które można otrzymać w szybki i prosty sposób. Kwoty takich pożyczek są bardzo zróżnicowane i tak naprawdę zależą od zasad danej firmy udzielających takich pomocy finansowych. Jednak wszelkie wymagania oraz normy prawne odnoszą się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy pożyczkobiorcą, a taką firmą. Znajomość swoich praw oraz obowiązków, których należy dopełnić jest bardzo ważna, gdyż gwarantuje bezpieczne transakcje. 

Zawieranie umów pożyczkowych

Tradycyjną formą zawierania umów pożyczkowych jest pisemne sporządzanie dokumentów. To właśnie one są dowodem na zawarcie takiej, a nie innej umowy na określonych warunkach. Jednak jak powszechnie wiadomo pożyczki, które są zawierane przez internet mogą występować w innej formie. Otóż istnieje możliwość dostarczenia dokumentów nie tylko w postaci papierowej, ale także elektronicznej. To skraca znacznie czas oczekiwania na wypłatę pożyczki, a także pozwala sprawniej zawierać umowy. 

Zawieranie umów pożyczkowych

Czy to wystarcza? Niekoniecznie. 

Pożyczki online wymagają zazwyczaj przesłania dokumentów nie tylko w formie elektronicznej, ale także tradycyjnej. Oznacza to, że konieczne jest korzystanie z usług pocztowych, a co za tym idzie wydłuża się czas załatwiania wszystkich formalności. Oczywistym jest, że dokonywanie wszelkich działań poprzez internet jest o wiele korzystniejsze pod względem czasowym. Nie zawsze jednak taka forma jest wystarczająca. Zawsze należy pamiętać o odpowiednim nośniku informacji, który jest dowodem na dokonanie wszelkich formalności. 

Istnieje kilka rodzajów nośników, które mogą być wykorzystywane w zakresie umów pożyczkowych - oto najbardziej popularne przykłady:

 • tradycyjna karta papieru
 • pendrive
 • płyta CD
 • dysk twardy 

Istnieje zatem kilka możliwości na to by gromadzić wszelkie dane dotyczące zarówno pożyczkobiorcy jak i firmy udzielającej kredytu. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż takie informacje są dowodem na udzielenie pożyczki w określonych warunkach.

Niestety powyższe formy wymagają korzystania z tradycyjnych form przesyłkowych. Oznacza to, że w grę wchodzi pewien czas, w którym przesyłka zostanie dostarczona do konkretnej osoby lub firmy. W takich sytuacjach należy, więc brać pod uwagę, że pożyczka zostanie udzielona dopiero po upływie na przykład kilku dni.

Aby wyeliminować ten problem wprowadzono nowe metody przechowywania dokumentacji:

 • W ostatnim czasie dużą popularność zyskały zwyczajne e-maile, które służą do szybkiego przekazywania warunków umowy, podpisanych dokumentów i innych.
 • W przeciwieństwie do rzadziej praktykowanych sms-ów ta forma pozwala na umieszczenie dużej ilości treści, w przeciwieństwie do sms-ów, jakie mają pewne ograniczenia.
 • Korzystając z poczty elektronicznej mamy natomiast możliwość przekazywać wszelkie dokumenty oraz inne pliki.

Dodatkowo warto wspomnieć, że serwer pocztowy nie może należeć do pożyczkodawcy, gdyż nie jest to zgodne z prawem. Firma udzielająca kredytu nie może mieć dostępu do wysłanych dokumentów znajdujących się na poczcie pożyczkobiorcy. Dzięki takim rozwiązaniom zawieranie umów pożyczkowych jest nie tylko szybkie i sprawne, ale także bardzo komfortowe i bezpieczne.

Aktualnie jest to najlepsza opcja, która stosowana jest praktycznie przez każdą firmę pożyczkową. Dzieje się tak także, gdyż wszelkie organy kontroli w pełni akceptują takie rozwiązanie. Zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca posiadają zawsze kopie danych dokumentów, a to jest niezbędne do zawarcia bezpiecznej umowy kredytowej.

Co musi znaleźć się na trwałym nośniku zawierającym informacje?

 • Oprócz umowy konieczne jest, aby pożyczkodawca przesłał pożyczkobiorcy regulamin oraz kwestionariusz odstąpienia od umowy.
 • Dodatkowo należy także dołączyć formularz informacyjny, który pozwoli zapoznać się ze wszelkimi zasadami danej firmy.

Powyższe dokumenty są niezbędne do zawarcia bezpiecznej i zgodnej z prawem pożyczki. Bez względu na rodzaj pożyczki i jej kwotę musimy pamiętać o konieczności posiadania tego typu dokumentów. W przypadku ich braku należy się ubiegać o ich natychmiastowe dostarczenie.

Wybór typu nośnika:

Rodzaj trwałego nośnika zawierającego informacje jest dowolny i zależy jedynie od zasad panujących z danej firmie pożyczkowej. Zawsze jednak musi on spełniać wymagania stawiane przez organy kontroli oraz określone przepisy prawne. Tak naprawdę istnieją ustawy, które wyznaczają właśnie takie wymagania. W Ustawie o kredycie konsumenckim w art. 5 pkt 17, zapisano, iż trwały nośnik to materiał albo urządzenie, którego zadaniem jest przechowywanie jak i odczytywanie informacji, jakie są przekazywane konsumentowi w związku z umową o kredyt. Dzieje się to w czasie odpowiednim celów, jakim informacje te służą oraz biorąc pod uwagę możliwość odtworzenia owych informacji w postaci niezmienionej.

Dodatkowo istnieje także inna ustawa, a mianowicie dotycząca praw konsumenta, która w art. 2 pkt 4 określa, że trwały nośnik to nic innego jak materiał lub narzędzie, które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji, jakie kierowane są osobiście w jego stronę. Co istotne musi to być wykonane w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą owe informacje pozwalające na odtworzenie ich w niezmienionej postaci. Jak, więc widać trwałym nośnikiem z powodzeniem może być tak często stosowana dzisiaj poczta e-mailowa. Dzięki korzystaniu z tego rozwiązania możliwe jest sprawne i szybkie załatwianie wszelkich formalności, a co za tym idzie szybsze udzielanie pożyczek.

Przed zawarciem umowy z pożyczkodawcą należy upewnić się, że na naszej poczcie e-mailowej lub w skrzynce pocztowej mieszczą się wszystkie wymagane dokumenty. Dodatkowo warto przyjrzeć się warunkom umowy oraz odstąpienia od niej.


Wpis opublikowany: 2017-09-07 Czytany: 4918

Weź pożyczkę

Weź pożyczkę

Przy minimum formalności

 • Określ kwotę pożyczki
 • Zamów rozmowę z konsultantem
 • Podpisz otrzymane dokumenty
 • Czekaj na pieniądze na koncie